Skip to main content

Kontakt

Puna adresa kluba glasi:

Jedriličarski klub “3. maj”
Pulska 3
51000 Rijeka
Hrvatska

Telefon: 098/289 437

Žiro račun: HR8724020061100125514 otvoren kod Erste banke, Rijeka.

Uredovno vrijeme: svaka prva srijeda u mjesecu od 18.00-19.00 sati

 

Izvršni odbor kluba izabran je 2016. godine na dvogodišnji mandat i sastoji se od sljedećih članova:

Predsjednik kluba: Vojko Gorše
Dopredsjednik kluba: Rene Rubeša
Tajnik: Ana Jukić
Članovi Izvršnog odbora:  Damir Jukić, Rudolf Apro, Marko Križanec, Mateo Majcan, Boris Cesarec, Kristijan Sirovec, Zdravko Delić

Trener kluba: Vladimir Kamenečki

E-mail adrese: info@jk3maj.hr