Skip to main content

Kontakt

Puna adresa kluba glasi:

Jedriličarski klub “3. maj”
Pulska 3
51000 Rijeka
Hrvatska

Telefon: 098/289 437

IBAN: HR8724020061100125514 otvoren kod Erste banke, Rijeka.

 

Izvršni odbor kluba izabran je 2022. godine na četverogodišnji mandat i sastoji se od sljedećih članova:

Predsjednik kluba: Vojko Gorše
Dopredsjednik kluba: Rene Rubeša
Tajnik: Ana Jukić
Članovi Izvršnog odbora:  Damir Jukić, Tihana Radojković, Marko Križanec, Mateo Majcan, Boris Vidas, Kristijan Sirovec, Marko Šestan

Trener kluba: Ilija Sokolić

E-mail adrese: info@jk3maj.hr