Skip to main content

Redovna Skupština JK 3. maj

Temeljem odredbe članka 31., 42. i 59. Statuta Jedriličarskog kluba “3. MAJ” i odluke Izvršnog odbora kluba sa sastanka održanog 16. ožujka 2015. godine Predsjednik kluba saziva redovnu Skupštinu

Skupština će se održati u ponedjeljak 30. ožujka 2015. godine s početkom u 18:00 sati u dvorani na zapadnom ulazu u Brodogradilište “3. MAJ”.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

 • Izbor radnih tijela Skupštine
  • Radnog predsjedništva
  • Verifikacijske komisije
  • Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 • Podnošenje izvješća
  • O radu kluba u 2014. godini
  • O financijskom poslovanju kluba u 2014. godini
  • O kontroli Nadzornog odbora
 • Rasprava po iznesenim izvješćima i usvajanje istih
 • Iznošenje prijedloga
  • O programu rada za 2015. godinu
  • O financijskom planu za 2015. godinu
 • Rasprava o iznesenim prijedlozima i usvajanje istih
 • Razno